Veelgestelde vragen

Een escape room, wat is dat?

Een escape room, wat is dat ook alweer?


Puzzels en raadsels oplossen, sleutels vinden, samenwerken en gebruik maken van de dingen die je tegenkomt. De klok tikt ondertussen door. Hoe lang hebben we nog? De spanning loopt op. Kom ik er wel op tijd uit? Zijn we er samen wel slim genoeg voor om op tijd ontsnappen? Ga de uitdaging aan en boek een kamer bij Escape Room Wageningen. Een kamer is te boeken op elke dag van de week, van 10 uur ‘s ochtends tot 11 uur ‘s avonds.
Hoe gaat dat ter plekke?


Je wordt met jouw groep (vrienden, collega’s of familie) opgesloten.Door het oplossen van puzzels, door goed logisch na te denken en door samen te werken kom je steeds dichter bij het einddoel! En ondertussen blijkt de kamer veel geheimen te hebben. Al spelend word je verrast met special effects. De escape room is een indrukwekkende en unieke ervaring met veel adrenaline en spanning!
Moet ik heel slim zijn om te kunnen ontsnappen?


Nee, je moet het vooral leuk vinden om een beetje te puzzelen. Het is handig als je van aanpakken houdt, net even anders tegen dingen aan kan kijken of het leuk vinden om op onderzoek uit te gaan. Elk team heeft verschillende mensen met ieder hun eigen specialiteiten. De een kan goed zoeken, de ander goed rekenen of puzzelen, een ander kan juist goed nadenken en komt af en toe met een geniale oplossing voor een puzzel. Zo ben je als team bezig om de dit spel te spelen. En mocht je er als team even niet helemaal uit komen? Vanuit de controlekamer wordt meegekeken en de spelleider zal een hint geven als dat nodig is.
Hoe spannend is het?


Spannend is het zeker, het is niet zo eng dat je er een hartaanval van kan krijgen, maar er zitten af en toe wel wat schrikmomentjes in. Uiteindelijk is het maar een spel.
Is het veilig?


Het is zeker veilig om dit spel te spelen. We geven van tevoren duidelijke uitleg over wat je wel en niet moet doen en daarnaast zijn er meerdere camera’s waarop de spelleider voortdurend meekijkt om te kijken of er geen gekke dingen gebeuren.
Hoe lang duurt het?


Het duurt 1 uur. Op het moment dat het introductiefilmpje is afgelopen start de klok en binnen een uur moet je er dan uit zijn gekomen. Groepen worden tien minuten van tevoren verwacht voor speluitleg en een eventueel bezoek aan het toilet. Tot slot maken we een groepsfoto en kan je nog een drankje drinken in onze ontvangstruimte.
Wat gebeurt er als we niet binnen een uur ontsnappen?


Als het niet lukt om op tijd te ontsnappen, dan is er gelukkig weinig aan de hand. We komen je gewoon uit de escape room halen.
Met hoeveel personen kan ik maximaal komen?


De escape room kan gespeeld worden door 3 tot 7 personen (The Final Battle tot 6 personen per kamer).
Wat kan ik het beste aantrekken?


Je wordt tijdens het spel in principe niet vies en je hoeft ook geen zware fysieke inspanning te leveren. Gewone kleren waarin je je goed kunt bewegen zijn dus het meest geschikt.
Kan ik tijdens het spel naar het toilet?


Nee, het is niet mogelijk (noodsituaties uitgezonderd) om tijdens het spel gebruik te maken van het toilet.
Is het geschikt voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten?


Ten eerste is het goed om te weten dat de escape room zich bevindt op de eerste etage van het gebouw. Er hoeft niet veel gelopen te worden en er worden geen halsbrekende toeren van je verwacht. Als je met krukken loopt is het redelijk te doen. Zit je in een rolstoel maar kan je wel via de trap op de eerste etage komen? Dan is de Prisoner of War eventueel geschikt. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
In welke talen is Escape Room Wageningen beschikbaar?


Het spel is zowel in het Nederlands als in het Engels te spelen.
Is er een minimumleeftijd?


Wij hanteren een minimumleeftijd van 14 jaar. Een uitzondering is mogelijk voor jongere kinderen, indien zij worden begeleid door een volwassen speler (18+).
Kunnen we ook iets drinken bij jullie?


We schenken frisdrank en koffie/thee in onze ontvangstruimte. Een glaasje water pakken is natuurlijk gratis!
Kan ik alcohol drinken vóór de escape room?


De belangrijkste regel is dat het niet toegestaan is om aangeschoten of dronken het spel te spelen. Indien wij dit constateren zullen we je de toegang tot onze escape room ontzeggen. Er vindt dan geen terugbetaling plaats.
Waar kan ik parkeren?


Voor en achter het Schimmelpenninckgebouw zijn veel parkeerplaatsen, allemaal gratis.
Ik wil met het OV komen. Hoe kan dat het beste?


Raadpleeg 9292.nl voor de snelste verbinding (adres Nude 28, Wageningen). Escape Room Wageningen ligt vlakbij een aantal bushaltes en op 5 minuten lopen van de Markt van Wageningen.
Kan ik een optie nemen?


Dit kan. Je kunt tot 48 uur voor aanvang kosteloos annuleren.
We hebben al geresverveerd maar nu wil er iemand extra/minder mee. Kan dat?


Geen probleem, zolang jullie met minimaal drie en maximaal zeven (of zes bij The Final Battle) personen zijn.

English: FAQ

Een escape room, wat is dat?

An escape room, what's that?


Solving puzzles and riddles, finding keys, working together and making use of the things you encounter. The clock is ticking in the meantime. How much longer do we have? The tension is rising. Will we get out on time? Accept the challenge and book a room at Escape Room Wageningen. The room can be booked on any day of the week, starting from 10 a.m. to 10 p.m.
How does that work?


You and your group (friends, colleagues or family) will be locked up (doors can be opened if needed). You have one hour to escape!
In the room you will encounter all kinds of special objects that you can use on your way to escape. By solving puzzles and riddles, by thinking carefully and by working together you will get closer to the final goal! And in the meantime, it turns out that the room has many secrets. While playing you will be surprised with special effects. The escape room is an impressive and unique experience with a lot of adrenaline and excitement!
Do I have to be very smart to escape?


No, you should especially like to puzzle a bit. It is useful if you like tackling things, can look at things in a slightly different way or if you like to explore. Each team has people with their own specialties. One can search well, the other can puzzle well, another can think logically and another occasionally comes up with a brilliant solution to a puzzle. So you will be playing as a team. And should your team not be able to solve it completely? The control room is monitoring and the game leader will give a hint if necessary.
How exciting is it?


It is certainly exciting, but not scary. There might be some surprises, but nothing too heavy.
Is it safe?


It is certainly safe to play this game. We give clear explanations in advance about what you should and should not do and in addition there are several cameras on which the game master constantly watches to see if no crazy things are happening. When needed, you can leave the escape room through the entrance of the escape room.
Is it dangerous?


No, it is not dangerous as long as the game master's instructions are followed. We indicate in advance that no force is required to solve puzzles. There is also no need to climb, stand on furniture or perform other physical exertions.
How long does it take?


The escape room lasts (max.) 1 hour. Groups are expected ten minutes in advance for game explanation and a possible visit to the toilet. Finally, we take a group photo and you can have a drink in our reception room.
What if we don't escape within an hour?


Fortunately, if it is not possible to escape in time, then there is little to worry about. We just come in to save you from disaster and get you out of the escape room.
How many people can I come with?


The escape room can be played by 3 to 7 people (The Final Battle is 3-6 people on a team).
What is the best thing to wear?


You do not get dirty during the game and you do not have to make any heavy physical effort. The worst will be you might get on your knees. Regular clothes in which you can move well are therefore best suited.
Can I go to the toilet during the game?


No, it is not possible (except in emergency situations) to use the toilet during the game.
Is it suitable for people who have difficulty walking or are in a wheelchair?


Be aware, we are situated on the first floor. If you walk with crutches it might be reasonable to do. For the Prisoner of War, we can put a chair in the room. If you're able to go up the stairs, the Prisoner of War might be suitable if you are in a wheelchair. Contact us to be certain.
In which languages is Escape Room Wageningen available?


The game can be played in both Dutch and English.
Is there a minimum age?


We maintain a minimum age of 14 years. An exception is possible for younger children, if they are accompanied by an adult player (18+).
Can we also have a drink at your place?


Yes, we sell non-alcoholic drinks: soft drinks, coffee and tea.
Can we drink alcohol before we play?


The most important rule is that you are not allowed to play the game tipsy or drunk. If we notice this, we will deny you access to our escape room. No reimbursement will then be made.
Where can we park?


There are many parking spaces in front of and behind the Schimmelpenninck building, all free of charge.
I want to come by public transport. Is that possible?


Consult 9292.nl for the fastest connection (address Nude 28, Wageningen). Escape Room Wageningen is close to a number of bus stops and a 5-minute walk from Wageningen Market.
Can I take an option?


This is possible. You can cancel free of charge up to 24 hours before the start.
We have already booked but now someone wants extra / less with us. Is that possible?


No problem, as long as you are with a minimum of three and a maximum of seven people in one room (max 6 people for The Final Battle).