top of page
 • Een escape room, wat is dat ook alweer?
  Puzzels en spellen oplossen, samenwerken en gebruik maken van de objecten die je tegenkomt in de escape room om zo op tijd te ontsnappen of de battle te winnen. De klok tikt ondertussen door. Hoe lang hebben we nog? De spanning loopt op. Kom ik er wel op tijd uit? Ga de uitdaging aan en boek een kamer bij Escape Room Wageningen. Een kamer is te boeken op elke dag van de week, van 10 uur ‘s ochtends tot 11 uur ‘s avonds.
 • Hoe gaat dat ter plekke?
  Je wordt met jouw groep (vrienden, collega’s of familie) losgelaten in een verhaal. Door het oplossen van puzzels, door goed logisch na te denken en door samen te werken kom je steeds dichter bij het eind van dat verhaal! En ondertussen blijkt de kamer veel geheimen te hebben. Al spelend word je verrast met special effects. De escape room is een indrukwekkende en unieke ervaring met veel adrenaline en spanning!
 • Moet ik heel slim zijn om te kunnen ontsnappen?
  Nee, je moet het vooral leuk vinden om een beetje te puzzelen. Het is handig als je van aanpakken houdt, net even anders tegen dingen aan kan kijken of het leuk vinden om op onderzoek uit te gaan. Elk team heeft verschillende mensen met ieder hun eigen specialiteiten. De een kan goed zoeken, de ander goed rekenen of puzzelen, een ander kan juist goed nadenken en komt af en toe met een geniale oplossing voor een puzzel. Zo ben je als team bezig om de dit spel te spelen. En mocht je er als team even niet helemaal uit komen? Vanuit de controlekamer wordt meegekeken en de spelleider zal een hint geven als dat nodig is.
 • Kan ik op locatie gratis parkeren?
  Dat is zeker mogelijk, achter het pand zijn gratis parkeerplaatsen.
 • Hoe spannend is het?
  Spannend is het zeker, het is niet zo eng dat je er een hartaanval van kan krijgen, maar er zitten af en toe wel wat schrikmomentjes in. Uiteindelijk is het maar een spel. Onze escape rooms maken geen gebruik van acteurs.
 • Is het veilig?
  Het is zeker veilig om dit spel te spelen. We geven van tevoren duidelijke uitleg over wat je wel en niet moet doen en daarnaast zijn er meerdere camera’s waarop de spelleider voortdurend meekijkt om te kijken of er geen gekke dingen gebeuren.
 • Hoe lang duurt het?
  Het duurt 1 uur. Op het moment dat het introductiefilmpje is afgelopen start de klok en binnen een uur moet je er dan uit zijn gekomen. Groepen worden tien minuten van tevoren verwacht voor speluitleg en een eventueel bezoek aan het toilet. Tot slot maken we een groepsfoto en kan je nog een drankje drinken in onze ontvangstruimte.
 • Wat gebeurt er als we niet binnen een uur ontsnappen?
  Als het niet lukt om op tijd te ontsnappen, dan is er gelukkig weinig aan de hand. We komen je gewoon uit de escape room halen.
 • Met hoeveel personen kan ik maximaal komen?
  Zowel de Prisoner of War als de Crazy Farmer kan gespeeld worden door 3 tot 7 personen. The Final Battle kan gespeeld worden met 6 tot 14 personen. In totaal kunnen 28 personen tegelijkertijd spelen. Uitermate geschikt voor bedrijfsuitjes en familiebijeenkomsten!
 • Wat kan ik het beste aantrekken?
  Je wordt tijdens het spel in principe niet vies en je hoeft ook geen zware fysieke inspanning te leveren. Gewone kleren waarin je je goed kunt bewegen zijn dus het meest geschikt.
 • Kan ik tijdens het spel naar het toilet?
  Nee, het is niet mogelijk (noodsituaties uitgezonderd) om tijdens het spel de escape room te verlaten.
 • Is het geschikt voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten?
  Ten eerste is het goed om te weten dat de escape room zich bevindt op de eerste etage van het gebouw. Er hoeft niet veel gelopen te worden en er worden geen halsbrekende toeren van je verwacht. Als je met krukken loopt is het redelijk te doen. Zit je in een rolstoel maar kan je wel via de trap op de eerste etage komen? Dan is de Prisoner of War eventueel geschikt. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
 • Kan ik de escape room combineren met een lunch/diner?
  Jazeker. Wat is er nou leuker dan jullie escape-avontuur na te bespreken op de Markt van Wageningen met een lekker hapje en drankje? We werken samen met Colors World Food om jullie uitje compleet te maken. Kijk voor de mogelijkheden op https://www.escaperoomwageningen.nl/arrangementen
 • An escape room, what's that?
  Solving puzzles and games, working together and making use of the things you will see in the escape room. Will you escape in time or win the battle? The clock is ticking in the meantime. How much time do we have? The tension is rising. Will we get out on time? Accept the challenge and book a room at Escape Room Wageningen. The room can be booked on any day of the week, starting from 10 a.m. to 10 p.m.
 • How does that work?
  You and your group (friends, colleagues or family) will be locked up (doors can be opened if needed). You have one hour to escape! In the room you will encounter all kinds of special objects that you can use on your way to escape. By solving puzzles and games, by thinking carefully and by working together you will get closer to the final goal! And in the meantime, it turns out that the room has many secrets. While playing you will be surprised with special effects. The escape room is an impressive and unique experience with a lot of adrenaline and excitement!
 • Do I have to be very smart to escape?
  No, you should especially like to puzzle a bit. It is useful if you like tackling things, can look at things in a slightly different way or if you like to explore. Each team has people with their own specialties. One can search well, the other can puzzle well, another can think logically and another occasionally comes up with a brilliant solution to a puzzle. So you will be playing as a team. And should your team not be able to solve it completely? The control room is monitoring and the game leader will give a hint if necessary.
 • Can I park for free on location?
  There are free parking spaces behind the building!
 • How exciting or scary is it?
  It is certainly exciting, but not scary. There might be some surprises, but nothing too heavy. Our games don't have actors involved.
 • Is it safe?
  It is certainly safe to play this game. We give clear explanations in advance about what you should and should not do and in addition there are several cameras on which the game master constantly watches to see if no crazy things are happening. When needed, you can leave the escape room through the entrance of the escape room.
 • How long does it take?
  The Prisoner of War and the Crazy Farmer take one hour. The Final Battle is a game of 70 minutes. The moment the introduction has ended, the clock starts. Groups are expected ten minutes in advance for an explanation of the game and a possible visit to the toilet. Finally, we give you the opportunity to take a group photo and to have chat and a drink in our lounge.
 • What if we don't escape within an hour?
  Fortunately, if it is not possible to escape in time, then there is little to worry about. We just come in to save you from disaster and get you out of the escape room.
 • How many people can I come with?
  The Prisoner of War and Crazy Farmer can be played by 3 to 7 people. The Final Battle can be played with 6 to 14 people. In total, 28 people can play at the same time. Suitable for your company outing or family gatherings.
 • What's the best thing to wear?
  You do not get dirty during the game and you do not have to make heavy physical effort. Regular clothes in which you can move well are therefore the most suitable.
 • Can I go to the toilet during the game?
  No, it is not possible (except for emergencies) to leave the game while you're escaping.
 • Is it suitable for people with walking difficulties or in a wheelchair?
  First, it is good to know that the escape room is (unfortunately) located on the first floor of the building. Once you're in, you don't have to walk a lot. If you walk with crutches it is quite doable. Are you in a wheelchair but can you reach the first floor via the stairs? Then the Prisoner of War may be suitable. Please contact us to discuss the possibilities.
 • Can I combine the escape room with a lunch or dinner?
  Yes, of course. What could be more fun than discussing your escape adventure at the Market of Wageningen with a tasty bite and drink? We work together with Colors World Food to make your outing complete. For the possibilities, look at https://www.escaperoomwageningen.nl/arrangementen
bottom of page